Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Mój zawód

Data: 2013-10-14 00:00:00
Mój zawód
Sprawdź, na jakie stanowisko aplikujesz!


Applications Engineer
- Planuje i projektuje technologie wykorzystywane w programach komputerowych lub specjalistycznych urządzeniach sterowanych komputerowo. Współpracuje z działem sprzedaży, obsługi klienta i produkcji, by zapewnić maksymalnie wydajne i opłacalne rozwiązania.

Aerospace Engineer
- Inżynier lotnictwa, zajmuje się analizą i projektowaniem eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania lotniczego.

Agricultural Engineer
- Inżynier rolnictwa i technologii produkcji rolniczej, zajmuje się organizowaniem oraz nadzorem nad produkcją rolną, a także podejmowaniem decyzji dotyczących wykorzystywanych technik i technologii. Jest odpowiedzialny za dobór gleby, roślin, metod upraw i nawożenia, zwalczanie chorób i szkodników, a także za zbiory, przygotowanie do sprzedaży i przechowywanie.

Automotive Engineer
- Inżynier pojazdów, projektuje pojazdy od strony mechanicznej, technicznej i oprogramowania. Może też dbać o produkcję i design.

Automation Service Engineer
- Automatyk, dba o maszyny. Jego zadanie to pilnowanie, by układy elektroniczne i oprzyrządowanie w danym zakładzie sprawnie działały.

Automation Service Supervisor
- Główny automatyk, czuwa nad maszynami w całym zakładzie i planuje pracę automatyków. Może też projektować maszyny lub ich oprogramowanie, usprawniać te już istniejące i planować zakup nowych.

Auditor
- Rewident księgowy, bada sprawozdania finansowe. Jego praca polega na weryfikowaniu i potwierdzaniu informacji finansowych płynących od firm, osób prywatnych i organizacji.

Business Development Manager
- Menedżer ds. rozwoju, współpracuje z producentami i dostawcami, ocenia i planuje nowe możliwości marketingowe dla produktu/usługi/firmy, współpracuje przy budowaniu świadomości marki/produktu, opracowuje strategie marketingowe i inwestycyjne. W skrócie: planuje i wdraża rozwój firmy.

Business Unit Manager (BU Manager)
- Kierownik oddziału, odpowiada przed przełożonymi za daną jednostkę (sklep, oddział). Dba, by sprzedaż była jak najwyższa, a klienci zadowoleni; rekrutuje i szkoli pracowników, wdraża strategie marketingowe, planuje budżet.

Chief Accountant
- Główny księgowy, sporządza sprawozdania finansowe, prowadzi nadzór nad prawidłowymi rozliczeniami (również podatkowymi) i obiegiem dokumentów. Dodatkowo jest odpowiedzialny za cały dział księgowości.

Chief Executive Officer (CEO)
- Główny prezes, dysponuje ostateczną władzą wykonawczą w przedsiębiorstwie. Kreuje, wdraża i kontroluje strategię marketingową, finansową, inwestycyjną i sprzedażową firmy; jest odpowiedzialny za wizję oraz misję przedsiębiorstwa.

Chief Information Officer (CIO)
- Kierownik/dyrektor ds. informatyki, odpowiada za system informatyczny firmy. Zajmuje się planowaniem i wdrażaniem nowych systemów informatycznych, organizacją oraz zarządzaniem departamentem informatyki, usprawnianiem pracy systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Computer and Information Systems Manager
- Menadżer IT, planuje, koordynuje i zarządza działaniami firmy, które związane są z systemami informatycznymi. Pomaga osiągnąć cele organizacji i wdraża systemy informatyczne, które mają umożliwić osiągnięcie tych celów.

Ceramics Engineer
- Zajmuje się tworzeniem przedmiotów i ich części z materiałów niemetalowych i nieorganicznych. Doradza w pracy zespołu, który jest za to odpowiedzialny i pomaga w dobraniu odpowiednich materiałów i technologii.

Chemical Engineer
- Inżynier chemik, zajmuje się wszystkim, co związane jest w przedsiębiorstwie z chemią. Trudno więc określić jednoznacznie jego kompetencje - może to być opracowywanie receptur chemicznych (np. farb, kosmetyków), opracowywanie technologii i składu opakowań, pomoc w badaniach naukowych i opracowywaniu nowych produktów, opracowywanie składu produktów spożywczych, konserwacja maszyn i wiele innych.

Chief Engineer
- Starszy mechanik, odpowiedzialny jest za pracę wszystkich maszyn w danym dziale. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za naprawy i działanie maszyn. Chief Engineer to też stanowisko oficerskie na statku handlowym. W tym wypadku - odpowiada za maszynownię i całą technikę na statku.

Civil Engineer
- Inżynier cywilny, to najstarszy zawód poza inżynierią militarną. Civil engineer może zajmować się projektowaniem, zarządzaniem budową i eksploatacją budynków, dróg, kanałów i wszystkiego, co jest związane z cywilnym budownictwem.

Commissioning Engineer
- Inżynier delegowania, pracuje „po stronie” klienta. Sprawdza czy wdrożone systemy, czy zakupiony sprzęt się sprawdza, czy poprawnie działa, i czy jego instalacja przebiegła poprawnie.

Compliance Engineer
- Inżynier odpowiedzialny za zapobieganie i naprawdę problemów związanych z odkształcaniem części sprzętu i eksploatacją całego sprzętu. Identyfikuje problemy, a następnie współpracuje z inżynierami odpowiedzialnymi za projektowanie, naprawę oraz eksploatację sprzętów i ich części.

Component Engineer
- Odpowiada za dobór, wdrażanie, zatwierdzanie i dokumentację komponentów potrzebnych w pracy przedsiębiorstwa. Dobiera materiały i gotowe części tak, by najlepiej pasowały do danego zadania.

Computer Hardware Engineer
- Inżynier odpowiedzialny za testowanie, projektowanie, ulepszanie i zastosowanie sprzętu komputerowego - od mikroprocesorów po np. karty graficzne czy monitory w danym przedsiębiorstwie.

Computer Software Engineer
- Inżynier odpowiedzialny za testowanie, projektowanie, ulepszanie i zastosowanie oprogramowania komputerowego w danym przedsiębiorstwie.

Construction Engineer
- Inżynier konstrukcji, odpowiada za planowanie, konstrukcję i zarządzanie infrastrukturą - autostradami, mostami, lotniskami, siecią kolejową czy budynkami.

Contract Engineer
- Inżynier kontraktu, zajmuje się pilnowaniem przebiegu realizacji danego projektu. Dba, by projekt odpowiadał potrzebom klienta, wprowadza rozwiązania mające usprawnić budowę i opiniuje pracę specjalistów i jej efekty.

Cost Engineer
- Specjalista ds. kosztów (lub rozliczeniowiec), pracuje w branży budowlanej i zajmuje się kontrolą kosztów i dbaniem o to, by były one zgodne z założeniami i realnymi możliwościami.

Credit Analyst
- Analityk kredytowy, ma za zadanie oceniać zdolność i wiarygodność kredytową różnorodnych podmiotów. Najczęściej jest zatrudniony w bankach i innych instytucjach finansowych, a także korporacjach o rozbudowanym dziale finansowym.

Credit Manager
- Kierownik ds. kredytów, zarządza kredytami danej firmy. Przygotowuje wnioski kredytowe, dostarcza dane finansowe, analizuje rynek pod kątem kredytów i zajmuje się wszystkimi danymi dotyczącymi kredytów, jakie zaciągnęła lub ma zamiar zaciągnąć dana firma.

Data Base Administrator
- Administrator baz danych, utrzymuje pożądaną wydajność baz danych. Koordynuje też ich działanie na co dzień, administruje i dba o ich bezpieczeństwo.

Database Manager
- Menedżer ds. baz danych, doradza użytkownikom baz danych (wewnątrz lub na zewnątrz firmy). Do jego obowiązków należy też nadzorowanie prac operatorów baz danych, programistów i analityków technicznych.

Drafting Technician
- Technik kreślarz, zatrudniony jest w firmach consultingowych i architektonicznych, a także fabrykach. Sporządza on plany techniczne, zgodnie ze specyfikacją.

Drilling Engineer
- Inżynier wiertnictwa, projektuje i wdraża rozwiązania, pomagające wiercić otwory tak bezpiecznie i wydajnie, jak to możliwe. Zarządza on zespołem, w skład którego często wchodzą geolodzy, robotnicy, dostawcy narzędzi i serwisanci.

Electrical Design Engineer
- Inżynier elektryk projektant, zajmuje się projektowaniem sieci elektrycznych i ich planowaniem tak, by były one jak najbardziej bezpieczne i wydajne.

Electrical Field Engineer
- Ten specjalista współpracuje z inżynierami elektrykami i monterami, przy identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów przy rozbudowie i eksploatacji sieci. Koordynuje ich pracę, a także dba, by sieci działały zgodnie z przyjętymi standardami.

Electro-Mechanical Engineer
- Elektromechanik, wykrywa i usuwa usterki oraz awarie elektryczne i mechaniczne maszyn, analizuje ich pracę w celu wyeliminowania usterek, obsługuje sterowniki i uczestniczy w pracach konserwacyjnych.

Electronics Engineer
- Inżynier elektronik, zajmuje się projektowaniem, konserwacją i montażem komponentów używanych w maszynach, nie zajmuje się jednak sprzętem komputerowym, tylko elektroniką „analogową” - tranzystorami, diodami, sprzętem telewizyjnym i telefonicznym. Może znaleźć też zatrudnienie zarówno w warsztatach naprawczych czy konserwacji, jak i przy projektowaniu urządzeń w fabrykach.

Engineering Clerk
- Koordynuje oraz rozdziela pracę i zużycie materiałów w dziale, bądź w kilku działach, na podstawie planu. Ocenia produkcję, pracę i dostawy, pilnuje terminów oraz konsultuje się z szefami poszczególnych departamentów.

Engineering Executive
- Inżynier wykonawczy, współpracuje z menedżerami i pracownikami zatrudnionymi przy danym projekcie. To on „tłumaczy się” z projektu przed przełożonymi i dba o pracę zgodną z planem, dotrzymywanie terminów oraz wdrażanie zmian.

Engineering Manager
- bierze udział w tworzeniu planów i dba, by praca przebiegała zgodnie z nimi. Planuje instalację, testowanie, pracę oraz naprawy maszyn i sprzętu, rekrutuje pracowników, ocenia i koordynuje ich pracę, a także zatwierdza zmiany powstałe w jej trakcie.

Engineering Technician
- Inżynier technik, rozwiązuje problemy techniczne. Ma zwykle bogatą, praktyczną wiedzę z wąskiej dziedziny, dlatego pracuje w różnych branżach, często w zespole z innymi specjalistami. Najczęściej Engineering Technician są zatrudniani w dziale kontroli jakości, przy naprawach lub przy projektowaniu produktów i maszyn.

Electrician
– Elektryk, zajmuje się projektowaniem, montażem i naprawą instalacji elektrycznych, a także konserwacją instalacji.

Economist
– Ekonomista, dokonuje obliczeń pozwalających określić sytuację finansową firmy, sporządza opracowania analityczne i badawcze w tym zakresie oraz sporządza budżet firmy/oddziału.

Engine driver
- Maszynista (mechanik pojazdów trakcyjnych), zajmuje się obsługą kolei lub innych zespołów trakcyjnych. Do jego zadań należy też łączenie i rozłączanie wagonów, a także drobne naprawy; może pracować w lokomotywie elektrycznej, parowej lub spalinowej.

Environmental Compliance Engineer
- Inżynier ds. zgodności z wymaganiami środowiska (inżynier ochrony środowiska), weryfikuje cele i zadania środowiskowe danej firmy, a także śledzi obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony środowiska i czuwa nad wdrażaniem ich w życie.

Environmental Health Safety (HSE) Engineer
- Inżynier ds. ochrony zdrowia, dba by praca w firmie, produkty wytwarzane przez firmę i używane technologie były zgodne z obowiązującymi standardami dotyczącymi ochrony zdrowia. Definiuje potencjalne ryzyko i wdraża programy naprawcze, gdy dojdzie do zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa zdrowia lub życia pracowników czy klientów.

Equipment Engineer
- Inżynier ds. narzędzi, projektuje, zatwierdza, kontroluje, ulepsza i analizuje narzędzia wykorzystywane w danej firmie; mogą to być zarówno narzędzia elektroniczne, jak i mechaniczne.

ERP Systems Consultant
- Doradca ds. systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, przygotowuje klientów na wdrożenie systemu ERP, wdraża systemy ERP, czuwa nad konsultacjami, przygotowuje raporty, monitoruje i analizuje jakość wdrażanych projektów.

Finance Analyst
- Analityk finansowy, przygotowuje analizy sprawozdań oraz raportów finansowych, dokonuje prognoz ekonomicznych, planuje i opracowuje dokumenty potrzebne do zawarcia transakcji finansowej, doradza w sprawie sprawnego działania działu finansowego.

Finance and Administration Manager
- Kierownik działu finansowo-administracyjnego w oddziale/firmie kreuje i zarządza finansami firmy. To on odpowiada przed zwierzchnikami za przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz realizację celów. Robi to poprzez kontrolę wydatków, planowanie i zwiększanie przychodów itp.

Finance Controller
- Kontroler finansowy, sporządza i analizuje raporty finansowe. Sprawdza, czy w oddziałach/działach firmy przestrzegana jest dyscyplina finansowa.

Finance Director
- Dyrektor finansowy na poziomie zarządu, odpowiada za dział finansowy i księgowy. Reaguje w razie nieprawidłowości, planuje i wdraża nowe rozwiązania. Dba o rozwój finansowy firmy.

Fork Lift Operator
- Operator wózka widłowego, obsługuje przemysłowy wózek (najczęściej w magazynie), za pomocą którego przenosi i podnosi towary. Musi też dbać o dobry stan pojazdu i odznaczać się tężyzną fizyczną - ładuje i rozładowuje towary z wózka widłowego.

Handlers/Operators Foreman
– Brygadzista, sprawujący nadzór nad brygadą robotników. Do jego obowiązków należy organizacja i koordynacja pracy zespołu, rozliczanie pracowników z przepracowanych godzin, wdrażanie i przestrzeganie zasad BHP oraz zdawanie relacji z działania zespołu.

Health and Safety Inspector
- Inspektor BHP, analizujący stan bezpieczeństwa i przestrzegania procedur BHP w miejscu pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy i wdraża programy, mające usprawnić bezpieczeństwo pracy.

 Hardware Engineer
- Projektuje, testuje i analizuje systemy automatyki, współpracuje z projektantami pozostałych systemów, w celu zapewnienia jak najlepszego działania maszyn. Do tego tworzy i aktualizuje dokumentację techniczną.

High-Pressure Engineer
- Inżynier ds. wysokich ciśnień, zapewniający prawidłowe działanie maszyn i urządzeń wysokociśnieniowych. W niektórych firmach projektuje i koordynuje czyszczenie pod wysokim ciśnieniem.

Help desk manager
- Kierownik biura/działu/centrum informatycznego, który służy pomocą pracownikom/klientom firmy. Praca może mieć charakter zdalny, gdy udziela on porad przez telefon lub on-line. To stanowisko może jednak również zakładać praktyczną pomoc pracownikom firmy i współpracę z działami informatycznymi.

Instrumentation and Process Engineer
- Technolog narzędziowiec, zajmujący się konserwacją, planowaniem zakupu i czyszczeniem narzędzi wykorzystywanych w zakładzie. Może być zatrudniony w firmie, wykorzystującej do działania swoich maszyn wiele typów różnorodnych narzędzi, lub w firmie produkującej narzędzia.

Industrial Engineer
- Inżynier przemysłowy, zajmujący się rozwiązywaniem problemów dotyczących produkcji w dużych zakładach. Jego zadanie to również maksymalizowanie produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa i jakości, a także działanie zgodnie z normami ilościowymi i jakościowymi narzuconymi przez zarząd zakładu.

Import/export manager
- Kierownik do spraw importu lub/i eksportu, analizujący rynek i rozwijający działanie firmy na rynkach zagranicznych. Składa i przyjmuje oferty od kontrahentów zagranicznych i koordynuje kwestie celne.

Junior Accountant
- Młodszy księgowy, analizujący i prowadzący księgi rachunkowe firmy. Przygotowuje też raporty na zlecenie starszego księgowego lub ekonomistów.

Key Account Manager
- Menedżer ds. kluczowych klientów, zajmujący się kompleksowo najważniejszymi klientami firmy. Doradza im, prezentuje oferty, dba o utrzymanie z nimi dobrych kontaktów i o maksymalizację sprzedaży.

Legal Advisor
- Radca prawny, który analizuje i opiniuje dokumenty prawne na rzecz firmy. Najczęściej jest wyspecjalizowany w konkretnej, wąskiej dziedzinie, co pomaga mu zapobiec problemom wynikłym z niedokładnej czy niekorzystnej umowy.

Law/Legal Consultant
- Specjalista ds. organizacyjno-prawnych, przyglądający się wszystkim działaniom firmy i doradzający, jakie umowy, procedury, dokumenty prawne powinny być uwzględnione, by firma nie naraziła się na procesy sądowe. W skrócie: dba o to, by przedsiębiorstwo działało na każdym polu zgodnie z prawem.

Logistics Engineer
- Inżynier logistyki, projektujący rozwiązania, które mają optymalizować koszty transportu. Oblicza, jak efektywne będą różne środki transportu i trasy oraz, ile może pomieścić jeden ładunek.

Main Warehouse Supervisor
- Kierownik magazynu, który planuje i kontroluje prawidłowe działanie magazynu. Podlegają mu wszyscy pracownicy magazynu. Nadzoruje m.in. odbiór i wydawanie, transport, konserwację czy zapewnienie zasad bezpieczeństwa.

Manufacturing Engineer
- Mistrz/Kierownik zmiany, który pracuje najczęściej w dużych zakładach, gdzie podlega mu nawet kilkaset osób. Pilnuje, by podczas danej zmiany wykonany został założony plan, i by nie doszło do wypadków. Kontroluje efektywność wykorzystania w produkcji na danej zmianie zasobów pracowniczych, technicznych i materiałowych.

Mechanic
– Mechanik, zajmujący się konserwacją i naprawą maszyn przemysłowych. Może też brać udział w projektowaniu i instalacji maszyn.

Mechanical Design Engineer

- Projektuje, analizuje i optymalizuje mechaniczne komponenty maszyn automatycznych. Przygotowuje specyfikacje systemów elektromechanicznych i elektrohydraulicznych, bierze udział w doborze komponentów i metod produkcji.

Mechanical Service Supervisor
- Główny mechanik (Inżynier utrzymania ruchu), który ma za zadanie dbać, by maszyny i urządzenia technologiczne działały w sposób ciągły. Zabezpiecza technologicznie produkcję, minimalizuje czas przestojów maszyn i koszty napraw, tworzy plan inwestycyjny oraz remontowy.

Network Administrator
- Administrator sieci, który buduje, konserwuje i zarządza siecią komputerową, czyli grupą połączonych ze sobą komputerów w sieci lokalnej (LAN) lub rozległej (WAN). Jego podstawowym obowiązkiem jest utrzymywanie nieprzerwanego działania sieci.

Network Architect
- Projektant sieci, projektujący i testujący sieci komputerowe lokalne i rozległe, systemy informatyczne i sieć internetową.

Payroll Manager
- Kierownik ds. kadrowo-płacowych (menedżer ds. wynagrodzeń), który zarządza systemem płacowym i wynagrodzeniami, korektą wynagrodzeń, premiami, zasiłkami, odprawami itp. Tworzy listę płac i płacową dokumentację pracowniczą.

Process Engineer
– Technolog, koordynujący i wdrażający projekty dotyczące rozwoju procesu produkcyjnego. Zajmuje się też systemową analizą i doskonaleniem procesu technologicznego, rozwijaniem i wdrażaniem nowych technologii w zakładzie.

Petroleum Engineer
- Inżynier ds. ropy naftowej, pracujący na niemal każdym etapie pozyskiwania ropy naftowej i gazu. Jego głównym zadaniem jest maksymalizacja wydobycia, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i wpływu na środowisko.

Pipeline Engineer
- Inżynier ds. rurociągów, który asystuje przy transporcie surowców rurociągami, poprzez konsultacje przy projektowaniu sieci rurociągowej, testowanie, planowanie optymalizacji przesyłu, zapobieganie i eliminowanie awarii.

Piping Stress Engineer
- Inżynier analizy naprężeń rurociągów, który zajmuje się dbaniem o prawidłowe naprężenie sieci rurociągowych. Jego zadania to przygotowywanie raportów o stanie sieci rur, projektowanie i zlecanie ulepszeń sieci tak, by poprawić jej naprężenie. Wymaga się również od niego znajomości standardów i regulacji rynkowych, a także dbania o ich wdrażanie.

Planning Engineer (PEO)
- Inżynier planista, który ma na placu budowy szczególnie odpowiedzialną rolę. Dba o dotrzymywanie terminów, regulacji dotyczących bezpieczeństwa i budżetów. Planuje, w jakiej kolejności będą wykonywane kolejne etapy budowy.

Plant Engineer
- Do jego obowiązków należy wdrażanie i projektowanie nowych linii produkcyjnych lub nowych produktów. Poza tym jest on głównym inżynierem odpowiedzialnym za działanie danego zakładu: monitoruje koszty produkcji, zużycie mediów, stan maszyn, zakupy itp.

Plastics Engineer
- Inżynier tworzyw sztucznych, zajmujący się tworzeniem specyfikacji, kontrolą jakości produkcji, projektowaniem i udoskonalaniem części wykonanych z tworzyw sztucznych.

Power Engineer
- Inżynier ds. energii, który zajmuje się systemami energetycznymi w dużych zakładach, na osiedlach, w miastach itp. Dobiera technologię do wymagań klienta. Dba o to, by wybrana przez klienta technologia zapewniała nieprzerwane dostawy prądu. Pilnuje też, by podstacje, generatory, piece itp. działały sprawnie. Obecnie coraz częściej może być też odpowiedzialny za zastępowanie części sieci elektrycznej panelami słonecznymi czy elektrowniami wiatrowymi.

Product Design/Development Engineer
- Inżynier projektant produktu współpracuje z zespołem, w którym jest odpowiedzialny za aspekt techniczny. Dostosowuje technologie do projektowanego przedmiotu, a niekiedy współpracuje przy modyfikacji projektu tak, by odpowiadał dostępnym technologiom produkcji.

Product Engineer
- Inżynier produktu odpowiada za techniczną stronę produktu. Dobiera i czuwa nad przeprowadzaniem testów optymalizacyjnych, dokonuje analizy systemów wykorzystanych w produkcie i współpracuje lub osobiście opracowuje ulepszenia tych systemów.

Project Assistant
- Asystuje przy pracy project menagera lub project directora przy danym projekcie. Najczęściej zajmuje się aspektem biurowym i administracyjnym. Taki pracownik może współpracować przy jednym projekcie od początku do końca lub być delegowany do kilku projektów jednocześnie.

Proposal Coordinator
- Koordynator wniosków, który zajmuje się projektami, wnioskami i propozycjami biznesowymi od strony administracyjnej. W mniejszych firmach pod okiem menedżera projektu przygotowuje specyfikacje produktu, zapytania ofertowe, prezentacje itp.; w większych - współpracuje z zespołem grafików, copyrighterów, grafików komputerowych, pracowników PR przy przygotowaniu tych publikacji.

Protection Engineer (Fire protection Engineer, Industrial protection engineer)

- Inżynier ochrony, który dba o bezpieczeństwo w zakładach, mających styczność z potencjalnymi zagrożeniami - ogniem, wodą itp. Identyfikuje źródła zagrożenia, dobiera i wprowadza metody ochrony, monitoruje zmiany w poziomie bezpieczeństwa w zakładzie.

Process Supervisor
- Główny technolog odpowiada za wszystkie aspekty procesu technologicznego. Planuje oraz monitoruje produkcję z uwzględnieniem kosztów i efektywności, sprawuje nadzór technologiczny nad kolejnymi fazami produkcji, współpracuje przy projektowaniu i wdrażaniu systemów, wdraża nowe produkty czy linie produkcyjne.

Programmer
- Informatyk/programista, tworzący programy, aplikacje, gry, wewnętrzne systemy informatyczne w firmie, w jednym z języków programowania. W ogłoszeniu o pracę zwykle podane jest, znajomości jakiego języka oprogramowania się od niego oczekuje - np. C++, PHP, Java, Python, Pasacal itp.

 Production Operator
- Operator produkcji, który odpowiada za bieżącą obsługę urządzeń, np. taśmy produkcyjnej w zakładzie. Monitoruje działanie maszyn i porównuje z przyjętymi normami, a także informuje serwisantów o koniecznych naprawach.

Quality Manager
- Menedżer ds. jakości, sprawdzający czy wytwarzane przez firmę produkty spełniają przyjęte standardy jakości. Zleca oraz nadzoruje testy i badania jakości, a ich wyniki raportuje przełożonym.

Relay Engineer
- Inżynier przekaźników, który dba o prawidłowe działanie przekaźników wykorzystywanych w zakładzie. Przeprowadza testy ich sprawności, lokalizuje usterki i zleca je serwisantom.

Research Engineer
- Inżynier ds. badań, pracujący zwykle w laboratorium, gdzie stara się znaleźć odpowiedzi na pytania związane z wykorzystywanymi w zakładzie maszynami, materiałami czy komponentami. Prowadzi badania nad wytrzymałością materiałów, ulepszeniem receptur, wytrzymałością maszyn itp.

Research and Development Manager
- Dyrektor ds. badań i rozwoju, który planuje, zarządza i kontroluje politykę badawczo-rozwojową firmy. Odpowiada za zespół badawczy, mający zapewnić firmie lepszą jakość produktów, mniejsze koszty produkcji, nowe technologie itp.

Sales Executive
- Specjalista/koordynator ds. sprzedaży, który dociera do nowych klientów i dba o utrzymanie sprzedaży w przypadku klientów już pozyskanych.

Sales Representative

- Przedstawiciel handlowy, zajmujący się sprzedażą bezpośrednią produktów firmy. Nawiązuje relacje z nowymi klientami, dba o zwiększenie sprzedaży klientom dotychczasowym.

 SCADA Engineer

- Inżynier systemu nadzorującego przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego, odpowiadający za działanie owego systemu. Monitoruje jego pracę, zleca naprawy, bierze udział w projektowaniu nowych rozwiązań.

Tax Specialist
- Specjalista ds. podatków, który doradza we wszelkich kwestiach związanych z podatkowością, proponuje najbardziej ekonomiczne rozwiązania i pilnuje, by przedsiębiorstwo działało zgodnie z regulacjami podatkowymi obowiązującymi w kraju/krajach działania.

 Technical Support
- Serwisant sprzętu komputerowego, który interweniuje, gdy użytkownicy (wewnątrz lub na zewnątrz firmy) mają problemy ze sprzętem. Dokonuje napraw, niekiedy proponuje unowocześnienie systemu czy narzędzi wykorzystywanych w danym sprzęcie.

Telecommunications Specialist
- Specjalista ds. telekomunikacji, który nadzoruje działanie sieci telefonicznej (w tym faxu), zleca naprawy, planuje przeglądy i nowe zakupy. Programuje systemy tak, by sprawnie służyły przedsiębiorstwu (np. ustala numery wewnętrzne, przekierowania, poczty głosowe, automatyczne powiadomienia itp.)

Webdeveloper/webmaster
- Projektant stron WWW, który na zlecenie projektuje strony firm, spółek, organizacji i osób prywatnych. To do niego zgłaszają się osoby, mające problem z daną stroną; planuje też aktualizacje, zawartość podstron, bezpieczeństwo strony itp.

 User Interface (UI) Engineer
- Projektant interfejsu pisze kod, który ma sprawić, że strona internetowa/system/baza danych będzie czytelna i wygodna w obsłudze dla użytkowników. Dba, by system działał sprawnie z punktu widzenia użytkowników, eliminuje błędy. Najczęściej pracuje w systemie HTML, CSS, Java, Javascript, Flash, PHP.

Validation Engineer
- Inżynier testujący systemy używane do tworzenia produktów, np. w przemyśle samochodowym czy farmaceutycznym. Mierzy, analizuje i kalibruje sprzęt, aby zapewnić jak największą jego wydajność oraz najlepszą jakość produktu.

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Mój zawód

 • Czas na zmiany?

  Czas na zmiany?

  Mistrz ostatniej chwili, czy rozważny szaleniec - sprawdź, jakim typem jesteś. Czym jest dla ciebie zmiana pracy? Wyzwaniem, przygodą czy może "dopustem bożym"?

  Data: 2015-10-12 14:34:51, Kategoria:Mój zawód
 • Fakty i mity CV

  Fakty i mity CV

  CV maksymalnie na jedną stronę czy kreatywna oprawa graficzna życiorysu to jedne z najczęstszych mitów na temat CV. Nie tylko nie pomagają w znalezieniu pracy ale są zmorą samych rekruterów. Duża część poszukujących..

  Data: 2015-05-27 09:38:50, Kategoria:Mój zawód
 • Z tymi radami rozmowa o pracę to formalność

  Z tymi radami rozmowa o pracę to formalność

  Chcesz dostać pracę handlowca i z wygranej pozycji negocjować korzystne warunki?  Mamy kilka porad, nie tylko dla debiutantów.

  Data: 2015-05-20 13:24:57, Kategoria:Mój zawód
 • Wyzwania IT – zmieniający się rynek pracy 2015 perspektywa pracodawcy i pracownika.

  Wyzwania IT – zmieniający się rynek pracy 2015 perspektywa pracodawcy i pracownika.

  Sektor IT niezmiennie od lat sukcesywnie zwiększa zatrudnienie. Wyzwania stojące przed sektorem nowych technologii dotyczą jednak nie tylko braku odpowiednich pracowników, ale także innych wymagań branży, których nie da się już..

  Data: 2015-05-12 00:00:00, Kategoria:Mój zawód

Podobne artykuły

 • Rząd uwalnia kolejne zawody i uwalnia się od odpowiedzialności

  Rząd uwalnia kolejne zawody i uwalnia się od odpowiedzialności

  Po prawnikach przyszła kolej na finansistów. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy otwierający dostęp do takich zawodów jak: makler czy doradca inwestycyjny. Deregulatorzy twierdzą, że

  Data: 2014-03-23 00:00:00, Kategoria:Mój zawód
 • Pierwsza praca - wybierz ją z głową!

  Pierwsza praca - wybierz ją z głową!

  Rynek pracy oferuje wiele możliwości. Osoby, które dopiero na niego wkraczają, zmierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednak tylko od nich zależy czy umiejętnie wykorzystają swoją szansę. Po pierwsze, kluczowa jest decyzja o wyborze drogi zawodowej, która..

  Data: 2014-03-24 00:00:00, Kategoria:Mój zawód
 • Job coaching - zostań mentorem i trenuj szefów!

  Job coaching - zostań mentorem i trenuj szefów!

  W dzisiejszym świecie biznesu, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego coraz bardziej popularne stają się usługi job-coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy i obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta..

  Data: 2014-04-03 00:00:00, Kategoria:Mój zawód
 • Poznaj najbardziej seksowne zawody świata!

  Poznaj najbardziej seksowne zawody świata!

  Z programowaniem jest tak, że trzeba najpierw spróbować, dopóki się nie spróbuje, to nie wiadomo czy to jest to, co chcielibyśmy robić. Niekoniecznie trzeba określać siebie jako umysł ścisły, aby spróbować, a potem stać się programistą..

  Data: 2014-07-25 00:00:00, Kategoria:Mój zawód