Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Promocja zdrowia w miejscu pracy

Data: 2015-05-29 09:18:28
Promocja zdrowia w miejscu pracy

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy to skuteczna strategia wspierania rozwoju każdej firmy. Działania takie przynoszą wymierne oszczędności dla budżetu, gospodarki i pracodawcy.

 

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę liczne obowiązki związane z ochroną zdrowia pracowników. Najważniejsze wynikają z ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dotyczą m.in. badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy. Jest to wręcz podstawa ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególne obowiązki w zakresie promocji zdrowia zostały nałożone także na pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Dotyczą zapewnienia pracownikom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa zawodowego oraz usług rehabilitacyjnych (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zdrowie pracowników to znaczący kapitał każdej firmy. Ma również wymiar ekonomiczny i społeczny. Jego poprawa wydłuża ich aktywność zawodową i przynosi wymierne korzyści.

 

Z punktu widzenia pracodawcy:

- poprawa wewnętrznych relacji społecznych wśród pracowników oraz relacji podwładny – przełożony

- pozyskanie kompetentnych pracowników i adekwatnego ich wynagradzania

- zmniejszenie kosztów absencji chorobowej oraz kosztów wypadków przy pracy i ograniczenie ryzyka zawodowego

- zmniejszone koszty związane z fluktuacją kadr

- budowanie publicznego wizerunku firmy zgodnie z filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu

- racjonalizacja ponoszonych kosztów na: ochronę zdrowia, bhp, szkolenia i świadczenia socjalne

 

Firma promująca postawy prozdrowotne swoich pracowników i dbająca o poprawę warunków pracy może im oferować wiele korzystnych świadczeń pozapłacowych związanych z ochroną zdrowia (prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenia, karty kulturalno-sportowe, szczepienia ochronne). Dalsze zwiększenie zaangażowania pracodawców w działania prozdrowotne na rzecz pracowników wymaga obniżenia kosztów z tym związanych i wprowadzenia odpowiednich ulg podatkowych.

 

Dla pracowników:

- wydłużenie okresu zawodowej aktywności osób starszych

- otwarcie na innowacje i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych w tym zawodowych - zwiększenie postaw prozdrowotnych promujących zdrowy styl życia

- wzrost odpowiedzialności za własne zdrowie

- konsekwentne przestrzeganie zalecanych kontrolnych badań lekarskich

Stan zdrowia zatrudnionych jest istotnym i wymiernym wskaźnikiem zdrowia publicznego, sprawności i jakości całego systemu ochrony zdrowia. Państwo konsekwentnie podejmuje działania wspierające obywateli w dbaniu o stan zdrowia, co potwierdzają ostatnio wprowadzone zmiany w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz trwające prace legislacyjne nad ustawą o zdrowiu publicznym i Narodowym Planem Zdrowia na lata 2016 – 2020. Ustawa zawiera wiele regulacji dotyczących ochrony i promowania zdrowia w miejscu pracy.

Promocja zdrowia i profilaktyka przynoszą oszczędności nie tylko dla budżetu i gospodarki ale i dla poszczególnych pracodawców. Polacy coraz rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Koszty z tego tytułu wciąż są jednak wysokie. Nadal znajdujemy się w czołówce statystyk europejskich dotyczącej absencji chorobowej. Obowiązujące przepisy w dostateczny sposób regulują zarówno zasady wystawiania zwolnień lekarskich, jak również przeprowadzania kontroli lekarzy wystawiających zwolnienia lekarskie i kontroli ubezpieczonych korzystających z tych zwolnień. Nie tylko ZUS, ale także pracodawca ma prawo sprawdzić czy zaświadczenie lekarskie zostało prawidłowo wystawiane i czy jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

 

Reasumując:

1. Promocja zdrowia w miejscu pracy powinna stanowić mocno wyeksponowany element nie tylko w ustawie o zdrowiu publicznym, ale przede wszystkim w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 uwzględniającym profilaktykę chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

2. Finansowanie rehabilitacji leczniczej i potrzeb zdrowotnych pracujących osób niepełnosprawnych powinien w pełni przejąć NFZ. Obciążanie PFRON wydatkami na rehabilitację leczniczą znacznie zmniejsza pulę środków na rehabilitację zawodową i społeczną.

3. W trosce o optymalne przedłużenie aktywności zawodowej starszych pracowników (50+) konieczna jest konsekwentna realizacja kompleksowego programu profilaktyki zdrowotnej i opieki geriatrycznej.

4. Pracodawcy oczekują wypracowania rozwiązań pozwalających na godzenie życia zawodowego z rodzinnym przez osoby pracujące sprawujące opieką nad rodzicami lub innymi osobami od nich zależnymi.

5. Programy zdrowotne w tym NPZ powinny precyzyjnie określać rolę pracodawców i pracobiorców w zakresie polityki i profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy.

6. Dalsze zwiększenie zaangażowania pracodawców w działania prozdrowotne na rzecz pracowników wymaga obniżenia kosztów z tym związanych i wprowadzenia odpowiednich ulg podatkowych.

7. Należy zapewnić odpowiednie szkolenie i informację dotyczące profilaktyki ochrony zdrowia w miejscu pracy zarówno dla pracodawców jak i pracobiorców.

8. Osoby w wieku produkcyjnym to grupa potencjalnie zagrożenia depresją, stresem i wypaleniem zawodowym. Koniecznością jest rozszerzenie zakresu okresowych badań profilaktycznych (m.in. psychiatrycznych) przez lekarzy medycyny pracy. Pracownicy oczekują większego psychologicznego wsparcia i profilaktyki w tym zakresie.

9. Potencjał służby medycyny pracy powinien być lepiej wykorzystywany. Za zasadne należy uznać wprowadzenie możliwości zawierania przez lekarzy medycyny pracy kontraktów z NFZ na uzyskanie uprawnień do leczenia chorób stwierdzonych w ramach badan kontrolnych.

 

Źródło: Business Centre Club

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Odpowiedzialny pracodawca

 • Baza ludzi odrzuconych

  Baza ludzi odrzuconych

  Ignorowanie kandydatów odrzuconych, bez względu na stanowisko, może mieć negatywny wpływ na kolejne rekrutacje oraz wyniki biznesowe całej firmy.

  Data: 2015-09-08 21:01:06, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca
 • Atmosfera w pracy kluczowa dla kandydatów. Wynagrodzenie schodzi na dalszy plan

  Atmosfera w pracy kluczowa dla kandydatów. Wynagrodzenie schodzi na dalszy plan

  Jeszcze w 2004 roku decyzja o podjęciu nowej pracy podyktowana była głównie zakresem przyszłych obowiązków i oferowanym wynagrodzeniem.

  Data: 2015-06-09 12:29:54, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca
 • Gdy szef każe pracować dłużej, czyli kiedy powiedzieć „nie” nadgodzinom

  Gdy szef każe pracować dłużej, czyli kiedy powiedzieć „nie” nadgodzinom

  Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy zostać w pracy dłużej. Niektórzy pracownicy traktują to jako możliwość wykazania się, dodatkowego zarobku, inni woleliby poświęcić ten czas na życie prywatne. I choć w niektórych przypadkach,..

  Data: 2015-04-09 00:00:00, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca
 • Jak zmotywować ludzi do pracy?

  Jak zmotywować ludzi do pracy?

  Jak jedzenie przekłada się na motywację? Czy poczucie piękna przekłada się na jakość wykonywanych zadań? Kiedy ciekawość wpływa na efektywność pracownika? W dzisiejszych czasach dobry szef musi znać odpowiedź na pytanie o czynniki..

  Data: 2015-03-27 00:00:00, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca

Podobne artykuły

 • Budowlańcy najbardziej zestresowaną grupą zawodową!

  Budowlańcy najbardziej zestresowaną grupą zawodową!

  Wbrew powszechnej opinii, to nie kadra zarządzająca, a

  Data: 2014-03-05 00:00:00, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca
 • Palaczom i spóźnialskim dziękujemy!

  Palaczom i spóźnialskim dziękujemy!

  Pracodawcy nie ujawniają, ile kosztuje ich absencja pracowników w pracy. Szacuje się jednak, że straty sięgają nawet setek milionów złotych rocznie. By minimalizować te koszty, firmy nasyłają na pracowników przebywających na „lewych”..

  Data: 2013-12-15 00:00:00, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca
 • Ponad 2 mld zł kosztują wypadki przy pracy

  Ponad 2 mld zł kosztują wypadki przy pracy

  Dla jednych kask ochronny od pracodawcy to święto w pracy, dla innych nawet przerwa na ping-ponga nie jest niczym niezwykłym. Te dwa światy pracodawców funkcjonują obok siebie. Jeden lekceważy podstawowe normy bhp, drugi niecodziennymi profitami inwestuje..

  Data: 2014-05-03 00:00:00, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca
 • Nie zatrzaskuj drzwi za kandydatem!

  Nie zatrzaskuj drzwi za kandydatem!

  Gdy rynkiem pracy rządzą pracodawcy i dyktują warunki zatrudnienia,

  Data: 2013-09-30 00:00:00, Kategoria:Odpowiedzialny pracodawca