Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Jeśli szef uzna cię za niezdolnego do pracy...

Data: 2014-03-28 00:00:00
Pracodawca może zażądać badania stanu trzeźwości pracownika. Badanie takie przeprowadza zwykle policja. Pracodawca nie może sam wysłać pracownika do innego lekarza, niż lekarz medycyny pracy, np. do psychiatry. Tylko w uzasadnionych przypadkach ( obawa o bezpieczeństwo pozostałych pracowników) – może on odsunąć podwładnego od wykonywania pracy. Nie może za to, bez ważnej przyczyny, skierować pracownika na badania okresowe, jeśli poprzednie wciąż są ważne.

 

 

Czy pracodawca może zamiast zaświadczenia o niekaralności żądać oświadczenia na ten temat?

Nie. Procedura przyjmowania do pracy opiera się na przepisach prawa pracy, które dokładnie określają, jakich informacji może domagać się osoba rekrutująca. Jeżeli jednak odrębne uregulowania ustawowe wymagają dla zatrudnienia na określonym stanowisku niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych czy ustalenia uprawnienia kandydata do zajmowania określonej funkcji, potencjalny pracodawca może zażądać od kandydata do pracy przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Stronami procedury rekrutacyjnej są pracodawca i kandydat do pracy, zatem nie mogą mieć tutaj zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że kandydat do pracy powinien przedstawić potencjalnemu pracodawcy, który nie jest organem administracji publicznej, zaświadczenie o niekaralności a nie oświadczenie. Przykładowo kierowcy zawodowi nie mogą dostarczać przyszłemu pracodawcy oświadczenia o niekaralności. Przepisy wymagają bowiem, aby nie byli oni skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.

 

 

Kto może zbadać trzeźwość pracownika w miejscu pracy?

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniła również przepisy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70 poz. 473 ze zm.). Po nowelizacji art. 17 ustawy możliwe jest badanie stanu trzeźwości pracownika na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Badanie przeprowadza upoważniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

Pracodawcy mogą zatem skutecznie egzekwować od pracowników wymóg zachowania trzeźwości w miejscu pracy. Po przeprowadzeniu badań pracodawca ma pewność, że pracownik spożywał alkohol. W takiej sytuacji może podjąć decyzję o wypowiedzeniu mu umowy o pracę albo nawet o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

 

Co powinien zrobić pracodawca, kiedy podejrzewa, że jego pracownik jest psychicznie chory lub cierpi na silną depresję? Czy może go skierować na badania lekarskie lub odsunąć od wykonywania pracy?

Sprawa jest niezwykle delikatna. Pracodawca najpierw powinien porozmawiać z pracownikiem i starać się przekonać go do poddania się badaniom lub leczeniu. Może też zaangażować w ten proces jego współpracowników. Powinien też uzgadniać z lekarzem świadczącym profilaktyczną opiekę zdrowotną zasady postępowania z takim pracownikiem. Jeśli takie działanie nie odniesie skutku, pracodawca może odsunąć pracownika od pełnionych obowiązków powołując się na art. 207 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników.

 

A czy pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe badania lekarskie, jeśli ten ma ważne badania okresowe?

Nie ma jednobrzmiącej odpowiedzi na to pytanie. Temat jest bardzo kontrowersyjny. Prawo określa bowiem sytuacje, kiedy pracownik może być skierowany do lekarza przed upłynięciem ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego. Badanie takie może odbyć się tylko na wniosek pracownika. Nie ma przepisu , który przewidywałby, że to pracodawca może skierować na nie podwładnego, jeśli nie upłynął jeszcze okres ważności badania profilaktycznego. W orzeczeniu z 18 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy uznał jednak, że pracodawca może skierować pracownika na wcześniejsze badania, jeżeli nastąpiło jakieś zdarzenie, które by je uzasadniało (I PKN 44/02 OSNP wkł. 2003/6/5). Orzekł, że badanie profilaktyczne traci ważność w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.


 

 

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Porady prawne i finansowe

 • Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Odszkodowanie z art. 47[1] kodeksu pracy przysługuje zwolnionemu pracownikowi także wtedy, gdy bezpośrednio po zwolnieniu podjął on nowe zatrudnienie.

  Data: 2015-09-08 21:16:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Urlop? W tym roku wykluczone!

  Urlop? W tym roku wykluczone!

  Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu? Czy musi zapłacić za wykupione przez nas wcześniej drogie wczasy? Czy niewykorzytany w danym roku urlop się sumuje z urlopem, który nam przysługuje w roku kolejnym? Kto musi iść obowiązkowo..

  Data: 2015-08-17 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Pracodawca może z ważnych powodów wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zawierające nowe warunki pracy i płacy. Nieprzyjęcie tych warunków przez pracownika powoduje rozwiązanie z nim umowy bez konieczności wypłacania..

  Data: 2015-08-04 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Istnieją przypadki w których pracownik pomimo powstania szkody nie będzie ponosił odpowiedzialności lub zostanie ona zmniejszona. Dzieje się tak wtedy, gdy pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

  Data: 2015-07-16 22:02:48, Kategoria:Porady prawne i finansowe

Podobne artykuły

 • Zrekrutowanego pracownika też można związać z firmą

  Zrekrutowanego pracownika też można związać z firmą

  Jesteś pracodawcą i znalazłeś idealnego kandydata do pracy, a on niespodziewanie zrezygnował ze współpracy? Lub odwrotnie: jesteś pracownikiem, który zwolnił się z dotychczasowej pracy, by podjąć ją w innej firmie, a tam nagle zmienili zdanie..

  Data: 2012-11-16 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Kiedy słowo „nie” w pracy - może skończyć się dyscyplinarką

  Kiedy słowo „nie” w pracy - może skończyć się dyscyplinarką

  Nie musisz wykonywać wszystkiego, o co poprosi Cię pracodawca. Asertywność nie jest objawem buntu, ale formą szacunku do siebie i innych. Niestety, często bywa tak, że nasza odmowa przełożonym kończy się zwolnieniem dyscyplinarnym. Finał takich..

  Data: 2013-03-11 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Czy prezes może dorobić w konkurencyjnej firmie?

  Czy prezes może dorobić w konkurencyjnej firmie?

  Ustawowy zakaz konkurencji obowiązuje tylko tych członków zarządu, którzy są równolegle zatrudnieni w spółce na umowie o pracę. Zakaz ten nie pokrywa się jednak z okresem trwania stosunku pracy, ale z okresem piastowania funkcji członka zarządu.Pracowników,..

  Data: 2012-09-04 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Kiedy wolno kłamać w czasie rekrutacji

  Kiedy wolno kłamać w czasie rekrutacji

  Nie na wszystkie pytania w procesie rekrutacji trzeba odpowiadać zgodnie z prawdą. Niekiedy kłamstwo może być nawet uzasadnione, a mijającego się z prawdą pracownika nie może spotkać za to żadna kara.Teoretycznie wszyscy wiedzą, jakich informacji..

  Data: 2012-09-20 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe