Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Pracodawcy nie wiedzą, jak stosować przepisy o dokształcaniu pracowników

Data: 2012-09-10 00:00:00
O tym, jakie uregulowania dotyczą pracowników, którzy rozpoczęli studia podyplomowe jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustaw, o dorozumianej zgodzie pracodawcy na dokształcanie, wymiarze urlopu szkoleniowego oraz obowiązkach podatkowych pracodawcy – rozmawiamy z Marcinem Grzesiakiem, radcą prawnym z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.

- Znowelizowane przepisy dotyczące dokształcania pracowników obowiązują już ponad dwa lata, ale wciąż budzą wiele wątpliwości. Pracodawcy mają problem z ich właściwą interpretacją. Jak, przykładowo, mają oni traktować tych pracowników, którzy rozpoczęli naukę jeszcze w 2010 roku,  przed wejściem w życie nowej ustawy?  
- 11 kwietnia 2010 r. utraciły ważność art. 103 kodeksu pracy i wydane na jego podstawie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: rozporządzenie). Nowe przepisy szczegółowe dot. podnoszenia kwalifikacji pracowników, tj. ustawa o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały uchwalone 20 maja 2010 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15 czerwca 2010 r. (nr 105, pozycja 655). Wprowadziły one do kodeksu pracy nowe art. 103(1) – 103(6). Przepisy te – zgodnie z ich art. 4 – weszły w życie po 30 dniach od opublikowania, czyli 16 lipca 2010 roku.
W myśl przepisów przejściowych ww. ustawy, do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia ich w życie (czyli przed dniem 16 lipca 2010 r.), stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r., w tym rozporządzenie. Dotyczy to zatem również pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych w okresie po 11 kwietnia 2010 r., a więc po utracie ważności art. 103 kp i rozporządzenia.

- W nowych artykułach 103(1) – 103(6) kp nastąpiła zmiana w terminologii. Czym to skutkuje w praktyce?
- W ww. nowych przepisach brak jest rozróżnienia na: „Kształcenie w formach szkolnych” i „Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych”. Obecnie podnoszenie kwalifikacji zawodowych może mieć miejsce: (1) z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, albo (2) bez zgody pracodawcy, z inicjatywy pracownika. Co istotne, jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych, winien wyraźnie zakomunikować to pracownikowi, gdyż do zawarcia umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (umowy szkoleniowej) w tym kształcie może także dojść w sposób dorozumiany (art. 60 kodeksu cywilnego). Innymi słowy, wobec braku ze strony pracodawcy wyraźnej reakcji po powzięciu przez niego wiadomości, iż pracownik podnosi lub zamierza podjąć podnoszenie kwalifikacji zawodowych, potencjalnie naraża się na ryzyko uznania, iż wyraził zgodę – w sposób dorozumiany – na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika i na zawarcie umowy szkoleniowej.

- Czy umowa szkoleniowa zawsze musi być z pracownikiem spisywana?
- Nie. Nowe przepisy wprowadziły zasadę braku obowiązku zawierania umowy szkoleniowej; jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązywać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji, nie ma obowiązku zawierania umowy szkoleniowej.
W praktyce, wielu pracodawców w wewnętrznych regulacjach, np. regulaminie pracy, zastrzega, że inicjatywa pracodawcy lub jego zgoda w zakresie podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych, musi mieć charakter sformalizowany i wymaga dopełnienia określonej, najczęściej pisemnej, procedury.

- Czy każdemu pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje przysługuje urlop szkoleniowy?
- Pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, przysługuje urlop szkoleniowy tylko w przypadkach, gdy dana forma podnoszenia kwalifikacji kończy się egzaminem w określonej formie, np. eksternistycznym, maturalnym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, czy dyplomowym. Zgodnie z art. 103(2) pkt. 4 kodeksu pracy, urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów, w celu przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania się i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
W tym kontekście pojawiły się wątpliwości, czy urlop taki przysługuje w przypadku studiów podyplomowych. Pierwotnie, m.in. na podstawie interpretacji ministerstwa pracy i polityki społecznej (http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/zmiany-kodeksu-pracy/zmiany-obowiazujace-od-2010-r-/nowe-zasady-podnoszenia-kwalifikacji-zawodowych-przez-pracownikow/)  przyjmowało się, iż urlop szkoleniowy przysługuje również w przypadku studiów podyplomowych. Stanowisko to było krytykowane. Obecnie, skutkiem wejścia w życie 1 października 2011 r. rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu - studia podyplomowe nie kończą się już przygotowaniem „pracy dyplomowej” lub „przystąpieniem do egzaminu dyplomowego”.
Zgodnie z par. 6 ww. rozporządzenia, warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych. Oznacza to, że studia podyplomowe kończą się z chwilą złożenia „pracy końcowej” lub z chwilą zdania „egzaminu końcowego”. W ten sposób, spod zakresu zastosowania art. 103(2) pkt. 4 kodeksu pracy, zostali wyłączeni studenci studiów podyplomowych.

- Czy opłacanie nauki pracownika jest jego przychodem?
- Tak. Świadczenie pracodawcy, polegające na opłacaniu nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika – w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof) – stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy. Przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 90 pdof. Nowe przepisy dot. podnoszenia kwalifikacji pracowników znowelizowały art. 21 ust. 1 pkt 90 pdof w taki sposób, że wolna od podatku dochodowego ma być wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w tym na podstawie omawianych nowych przepisów art. 103(1) – 103(6) kp), z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.
Ww. nowe przepisy nie znowelizowały jednakże par. 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomimo iż wydaje się to uzasadnione, chociażby z punktu widzenia zachowania jednolitej terminologii (nadal jest tam mowa np. o formach pozaszkolnych podnoszenia kwalifikacji zawodowych). Nie powinno to jednak wpływać na odpowiednie stosowanie ww. nowych przepisów.opr. kb

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Porady prawne i finansowe

 • Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Odszkodowanie z art. 47[1] kodeksu pracy przysługuje zwolnionemu pracownikowi także wtedy, gdy bezpośrednio po zwolnieniu podjął on nowe zatrudnienie.

  Data: 2015-09-08 21:16:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Urlop? W tym roku wykluczone!

  Urlop? W tym roku wykluczone!

  Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu? Czy musi zapłacić za wykupione przez nas wcześniej drogie wczasy? Czy niewykorzytany w danym roku urlop się sumuje z urlopem, który nam przysługuje w roku kolejnym? Kto musi iść obowiązkowo..

  Data: 2015-08-17 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Pracodawca może z ważnych powodów wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zawierające nowe warunki pracy i płacy. Nieprzyjęcie tych warunków przez pracownika powoduje rozwiązanie z nim umowy bez konieczności wypłacania..

  Data: 2015-08-04 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Istnieją przypadki w których pracownik pomimo powstania szkody nie będzie ponosił odpowiedzialności lub zostanie ona zmniejszona. Dzieje się tak wtedy, gdy pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

  Data: 2015-07-16 22:02:48, Kategoria:Porady prawne i finansowe

Podobne artykuły

 • Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką

  Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką

  Pracodawcy coraz częściej oferują młodym ludziom umowy o pracę na okres próbny nie podpisując z nimi żadnego stosownego dokumentu.

  Data: 2012-07-31 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Uelastycznienie czasu pracy: czy uda się pogodzić interesy pracodawców i pracowników?

  Uelastycznienie czasu pracy: czy uda się pogodzić interesy pracodawców i pracowników?

  Proponujemy, by przepisy kodeksu zawierały normy ogólnie obowiązujące, a partnerzy społeczni, mogli stosownie do swoich potrzeb, kształtować warunki pracy po uprzednim dojściu do porozumienia – informuje wiceminister pracy, Radosław Mleczko...

  Data: 2012-10-19 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • 1 listopada zmniejszy wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom

  1 listopada zmniejszy wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom

  Pracodawcy nie mogą już manipulować czasem pracy. Bez względu na to, który dzień tygodnia wyznaczą jako wolny od pracy – i tak

  Data: 2012-10-30 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • O co nie wolno pytać kandydata podczas rozmowy o pracę

  O co nie wolno pytać kandydata podczas rozmowy o pracę

  Kiedy szukają pracy - nie chcą o sobie pisać sucho: nazywam się Jan Kowalski, kształciłem się, pracowałem tu i tu. Chcą się pokazać od najlepszych stron, powiedzieć więcej ponad to, o co pyta rekruter. Sypią danymi często wykraczającymi..

  Data: 2012-11-27 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe