Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Pułapka w nadgodzinach

Data: 2012-08-21 00:00:00
Pracodawcy mogą zwiększać pracownikom roczny limit godzin nadliczbowych ściśle według wskazań ministerstwa pracy. Problem w tym, że jest on wyliczany w stosunku do przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego, a ten nie jest przez nich - prawie nigdy - w całości, w ciągu roku wykorzystywany. Zasadą jest, że liczba nadgodzin wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy w roku kalendarzowym nie powinna przekraczać 150 (art. 151 par. 3 kodeksu pracy). Pracodawca może jednak zmienić ten limit (art. 151 par. 4 kodeksu pracy: „W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w par. 3.”), ale przepisy nie wskazują do jakiej górnej granicy.

W praktyce u większości pracodawców, którzy zdecydowali się w tym zakresie wprowadzić inne zasady, wprowadzono limit 416 nadgodzin wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy w roku kalendarzowym. Liczba ta wynika z prostego wyliczenia, że skoro pracownik może razem z nadgodzinami pracować przeciętnie do 48 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym, podczas gdy tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin, to różnica daje osiem nadgodzin na każdy tydzień – a ponieważ w roku kalendarzowym są 52 tygodnie, to pomnożone przez osiem dają właśnie 416 nadgodzin.

Interpretacja ministerstwa


Z ukształtowaniem wyżej wskazanego limitu na poziomie 416 nadgodzin nie zgadza się jednak departament prawa pracy MPiPS. Otóż – w skrócie – w piśmie z 13 listopada 2008 r. (DPR-III-079-612/TW/08) eksperci ww. departamentu stwierdzili, że w przypadku zamiaru zwiększenia rocznego limitu nadgodzin wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy w roku kalendarzowym, należy uwzględnić dni urlopu wypoczynkowego pracownika w wymiarze 20 lub 26 dni. Maksymalny limit może zatem zostać wskazany w wysokości 384 godzin (od 52 tygodni w roku odejmuje się cztery tygodnie urlopu, co daje 48 tygodni, które należy pomnożyć przez dopuszczalną maksymalną liczbę godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym, czyli osiem).
Natomiast u pracowników korzystających z 26-dniowego urlopu wypoczynkowego maksymalny limit wynosi 376 godzin (od 52 tygodni odejmujemy pięć tygodni urlopu, co daje 47 tygodni, które mnoży się przez osiem godzin nadliczbowych).

Zaległe urlopy


W związku z tym stanowiskiem, pojawiły się pytania, czy należy zatem zmienić wewnątrzzakładowe akty prawne (np. regulaminy pracy), w których ustalono ten limit na poziomie 416 nadgodzin. Otóż takiej potrzeby nie ma.
Eksperci wskazali, że w każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego i to wyklucza możliwość osiągnięcia maksymalnego pułapu 416 nadgodzin. Maksymalna granica takich nadgodzin może zatem wynieść 384 godziny u pracowników z 20-dniowym wymiarem urlopu i 376 godzin u pracowników z 26-dniowym wymiarem urlopu.

Pomimo, że takie stanowisko nie budzi zastrzeżeń od strony rachunkowej, to wątpliwe jednak wydaje się założenie leżące u jego podstaw, że każdy z pracowników wykorzystuje w danym roku kalendarzowym całość przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Pracownicy dość powszechnie nie korzystają z całości takiego urlopu w danym roku i przekładają go na rok następny. Wynika to z faktu, iż pracodawca ma co prawda obowiązek udzielać urlopu zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w tym urlopu zaległego w zakreślonym czasie, ale nie ma prawa – poza wyjątkowym przypadkiem dot. biegu okresu wypowiedzenia – do przymuszenia pracownika do skorzystania przez niego z tego prawa. Rodzi to kuriozalną sytuację, w której pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w określonym terminie urlopu wypoczynkowego, w tym zaległego (pracownik nie ma przy tym obowiązku złożenia wniosku urlopowego), a jednocześnie w przypadku, gdy pracodawca nie udzieli tego urlopu (co może uczynić jedynie na wniosek pracownika) naraża się na zarzut naruszenia praw pracownika.

Skoro zatem – zgodnie z przepisami kodeksu pracy – pracownik w praktyce może nie wykorzystać nawet jednego dnia urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, to tym samym brak jest podstaw do umniejszania z tego tytułu maksymalnego limitu rocznych nadgodzin i do jakichkolwiek zmian wewnątrzzakładowych aktów prawnych w tym zakresie.

Marcin Grzesiak, radca prawny w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partner

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie w kategorii Porady prawne i finansowe

 • Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Odszkodowanie z art. 47[1] kodeksu pracy przysługuje zwolnionemu pracownikowi także wtedy, gdy bezpośrednio po zwolnieniu podjął on nowe zatrudnienie.

  Data: 2015-09-08 21:16:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Urlop? W tym roku wykluczone!

  Urlop? W tym roku wykluczone!

  Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu? Czy musi zapłacić za wykupione przez nas wcześniej drogie wczasy? Czy niewykorzytany w danym roku urlop się sumuje z urlopem, który nam przysługuje w roku kolejnym? Kto musi iść obowiązkowo..

  Data: 2015-08-17 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Pracodawca może z ważnych powodów wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zawierające nowe warunki pracy i płacy. Nieprzyjęcie tych warunków przez pracownika powoduje rozwiązanie z nim umowy bez konieczności wypłacania..

  Data: 2015-08-04 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Istnieją przypadki w których pracownik pomimo powstania szkody nie będzie ponosił odpowiedzialności lub zostanie ona zmniejszona. Dzieje się tak wtedy, gdy pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

  Data: 2015-07-16 22:02:48, Kategoria:Porady prawne i finansowe

Podobne artykuły

 • Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką

  Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką

  Pracodawcy coraz częściej oferują młodym ludziom umowy o pracę na okres próbny nie podpisując z nimi żadnego stosownego dokumentu.

  Data: 2012-07-31 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • 1 listopada zmniejszy wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom

  1 listopada zmniejszy wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom

  Pracodawcy nie mogą już manipulować czasem pracy. Bez względu na to, który dzień tygodnia wyznaczą jako wolny od pracy – i tak

  Data: 2012-10-30 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Pułapki w umowach o pracę

  Pułapki w umowach o pracę

  Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracodawcy chętniej niż pełnoetatowcom, zlecają pracę w nadgodzinach. Bo mniej ich ona kosztuje. Jeśli jednak szef robi to za często, pracownik może wystąpić do sądu o uznanie, że tak..

  Data: 2012-10-05 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe
 • Problemy z pracą w niedziele i święta

  Problemy z pracą w niedziele i święta

  Komu należy się dzień wolny za pracę w dzień świąteczny, jaki wymiar powinna mieć rekompensata i czy pracodawcy potrafią stosować odpowiednie przepisy w tym zakresie? – rozmowa z Katarzyną Gospodarowicz, radcą prawnym z Kancelarii Schampera,..

  Data: 2013-11-21 00:00:00, Kategoria:Porady prawne i finansowe