Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
 • A w sobotę będziesz odpoczywał!

  A w sobotę będziesz odpoczywał!

  Pracodawcy nie zawsze mogą dać „wolne” pracownikowi, który pracował w dniu, który nie jest jego dniem pracy. Chcą mu często za ten dzień pracy zapłacić. Resort pracy nie mówi takiemu rozwiązaniu „nie”, ale związkowcy stają w obronie..

  Data: 2014-08-03 00:00:00
 • Utrata pracy nie wyklucza pobierania zasiłków z ZUS!

  Utrata pracy nie wyklucza pobierania zasiłków z ZUS!

  ZUS wypłaci zasiłek chorobowy także po zwolnieniu z pracy. Jeśli jednak ubezpieczony zarabiał dużo, zasiłek ten liczony będzie od przeciętnej płacy a nie od jego faktycznych zarobków. Takie ograniczenia nie dotyczą zasiłku..

  Data: 2014-07-27 00:00:00
 • Wysokie zarobki mogą być przyczyną kłopotów z ZUS

  Wysokie zarobki mogą być przyczyną kłopotów z ZUS

  Pracownik, któremu pracodawca ustali pensje na bardzo wysokim poziomie musi liczyć się z tym, że ZUS może ją zakwestionować. Zrobi tak, jeśli uzna, że jest ona nieuzasadniona albo rażąco odbiega od innych wynagrodzeń w firmie.

  Data: 2014-07-20 00:00:00
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych

  Czas pracy osób niepełnosprawnych

  16 lipca 2014  r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Data: 2014-07-15 00:00:00
 • Zasiłek możliwy także na umowie „śmieciowej” .

  Zasiłek możliwy także na umowie „śmieciowej” .

  To, czy zleceniobiorca będzie mógł cieszyć się z płatnej przerwy w pracy związanej z opieką nad dzieckiem zależy od niego samego. Jeśli nie zadba o to w odpowiednim czasie zasiłku nie dostanie.

  Data: 2014-07-13 00:00:00
 • Podwójny zasiłek z ZUS? To możliwe

  Podwójny zasiłek z ZUS? To możliwe

  Etatowiec prowadzący jednocześnie własny biznes może niekiedy otrzymywać nie jeden a dwa zasiłki macierzyńskie. Wszystko zależy od tego, ile zarabia na umowę o pracę. To nie jedyny przypadek, gdy kumulacja tych świadczeń jest możliwa.

  Data: 2014-07-06 00:00:00
 • Więcej zarabiasz, szybciej możesz stracić pracę

  Więcej zarabiasz, szybciej możesz stracić pracę

  Wysokość zarobków może być podstawowym kryterium, jakim kierować się będzie pracodawca typując pracowników do zwolnienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, który tym samym znacznie łagodzi swoje dotychczasowe stanowisko w tej kwestii...

  Data: 2014-07-01 00:00:00
 • Urlop? Proszę wracać do pracy!

  Urlop? Proszę wracać do pracy!

  Pracodawca ma prawo jednostronną decyzją, odwołać pracownika z urlopu. Może to nastąpić, gdy powstały okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu oraz gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest konieczna. Chodzi tu o takie..

  Data: 2014-06-26 00:00:00
 • Z urlopu macierzyńskiego do pracy

  Z urlopu macierzyńskiego do pracy

  Młode matki chcą pracować. Choć uważane za mało dyspozycyjne, to rzetelne i lojalne, chcą się rozwijać i zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Ciekawą i efektywną metodą nauki jest dla tych kobiet e-learning. W praktyce młoda mama..

  Data: 2014-06-25 00:00:00
 •  Szef, który pozwoli na prywatny użytek auta straci odliczenie

  Szef, który pozwoli na prywatny użytek auta straci odliczenie

  Wykorzystanie samochodu do celów prywatnych pozbawi pracodawcę prawa do pełnego odliczenia VAT związanego z zakupem części eksploatacyjnych. Od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy (podatnicy VAT) posiadający w prowadzonej firmie samochody,..

  Data: 2014-06-15 00:00:00
 • Czy można dorobić na macierzyńskim?

  Czy można dorobić na macierzyńskim?

  Łączenie etatu z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim na zasadach określonych w Kodeksie pracy jest nieopłacalne ani dla pracownika ani dla pracodawcy. Korzystniejsze dla nich jest zawarcie dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Wówczas pracownik..

  Data: 2014-06-08 00:00:00
 • Rozwiązanie umowy terminowej z uzasadnieniem?

  Rozwiązanie umowy terminowej z uzasadnieniem?

  Fakt, iż pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy terminowej nie oznacza, że sąd pracy pozbawiony jest możliwości oceny przyczyn wypowiedzenia przez pracodawcę takiej umowy, a pracownik pozbawiony w tym zakresie ochrony.

  Data: 2014-06-01 00:00:00
 • Praca na dwóch etatach: podwójne obowiązki i przywileje!

  Praca na dwóch etatach: podwójne obowiązki i przywileje!

  Dwa etaty u tego samego pracodawcy oznaczają, że pracownik ma prawo do dwóch urlopów wypoczynkowych, ustalonych odrębnie dla każdego z tych stosunków pracy. Z każdego z nich ma on też prawo do urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,..

  Data: 2014-05-25 00:00:00
 • Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie

  Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie

  W przypadku choroby, pracownik ma prawo zostać w domu na podstawie zwolnienia lekarskiego. Nie zawsze jednak zwolnienie lekarskie od pracy wystawiane jest na podstawie faktycznie złego stanu zdrowia. Zdarza się, że takie dodatkowe „wolne”..

  Data: 2014-05-18 00:00:00
 • Pracowników w Polsce chroni Unia a nie związkowcy?

  Pracowników w Polsce chroni Unia a nie związkowcy?

  Pracownicy kredytują pracodawców, którzy znaleźli się w tarapatach finansowych. Liczą, że pracując za mniejsze niż mają to zagwarantowane w umowie, pieniądze uda się im ocalić miejsca pracy. To szantaż i łamanie podstawowych praw jednostek..

  Data: 2014-05-04 00:00:00
 • Służba wojskowa a emerytura za pracę w szczególnych warunkach

  Służba wojskowa a emerytura za pracę w szczególnych warunkach

  Sprawy sądowe dotyczące zatrudnienia w warunkach szczególnych, a właściwie dotyczące przyznania prawa do wcześniejszej emerytury na stałe już zagościły na wokandach Sądów Okręgowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niemal hurtowo..

  Data: 2014-04-22 00:00:00
 • Ochrona wynagrodzenia przed egzekucją komornika

  Ochrona wynagrodzenia przed egzekucją komornika

  Ochronie przed egzekucją komorniczą podlega nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę, ale także wynagrodzenie z umowy cywilnej. Warunek: należność wynikająca z umowy cywilnej jest świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie..

  Data: 2014-04-15 00:00:00
 • Komisje pojednawcze - czyli brudy lepiej prać w domu!

  Komisje pojednawcze - czyli brudy lepiej prać w domu!

  Zanim spór z pracodawcą trafi na wokandę warto prowadzić z nim mediacje i starać się wybrnąć z kłopotu w bardziej ugodowy sposób. Oczywiście, czasami nie jest to możliwe, jednak warto próbować. Można w ten sposób sprawę załatwić..

  Data: 2014-04-14 00:00:00
 • Nowe rozliczanie czasu pracy - kto na tym korzysta?

  Nowe rozliczanie czasu pracy - kto na tym korzysta?

  W sierpniu 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy pozwalająca na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy nawet do 12 miesięcy. Wprowadzenie tego rozwiązania miało być uzasadnione przez światowy kryzys gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności..

  Data: 2014-04-11 00:00:00
 • Umowy o pracę na czas określony coraz bardziej ryzykowne

  Umowy o pracę na czas określony coraz bardziej ryzykowne

  Sądy bardzo często przyjmują, że zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony może być uzasadnione jedynie poprzez szczególne przepisy prawa, charakter ograniczonych czasowo zadań, dla których wykonania umowa została zawarta ..

  Data: 2014-04-07 00:00:00
 • Nie każda trzecia umowa o pracę będzie na czas nieokreślony

  Nie każda trzecia umowa o pracę będzie na czas nieokreślony

  Art. 25¹ Kodeksu pracy ( kp) wyraża formułę, wedle której w przypadku zawarcia z tym samym pracownikiem dwóch umów o pracę na czas określony, trzecia umowa zawarta pomiędzy stronami będzie z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Ale są..

  Data: 2014-04-07 00:00:00
 • Bezpodstawne zwolnienie – co dalej?

  Bezpodstawne zwolnienie – co dalej?

  Wypowiedzenie umowy o pracę nawet sprzeczne z prawem i wadliwe nie jest nieważne. Pracownik ma 7 dni na odwołanie się od niego do sądu pracy, po upływie tego terminu wadliwa decyzja pracodawcy pozostanie w mocy. Sąd pracy, po rozpatrzeniu wniosku pracownika,..

  Data: 2014-03-30 00:00:00
 • Jeśli szef uzna cię za niezdolnego do pracy...

  Jeśli szef uzna cię za niezdolnego do pracy...

  Pracodawca może zażądać badania stanu trzeźwości pracownika. Badanie takie przeprowadza zwykle policja. Pracodawca nie może sam wysłać pracownika do innego lekarza, niż lekarz medycyny pracy, np. do psychiatry. Tylko w uzasadnionych przypadkach..

  Data: 2014-03-28 00:00:00
 • Jak poradzić sobie z dyskryminacją płacową?

  Jak poradzić sobie z dyskryminacją płacową?

  Za podobną pracę i staż w zawodzie powinny być wypłacane identyczne wynagrodzenia – tyle stanowi prawo. Praktyka jest jednak taka, że pracodawcy różnicują często wynagrodzenia pracowników ignorując literę prawa i jawnie ich dyskryminując...

  Data: 2014-03-25 00:00:00
 • Wręcz pracodawcy dyscyplinarkę!

  Wręcz pracodawcy dyscyplinarkę!

  Pracodawca nie może zwolnić pracownika tylko dlatego, że ten osiągnął wiek emerytalny. Z kolei pracownik może wręczyć pracodawcy wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym (tzw. dyscyplinarkę), gdy ten notorycznie mu nie płaci

  Data: 2014-03-02 00:00:00
 • Jak podważyć przyczynę wypowiedzenia?

  Jak podważyć przyczynę wypowiedzenia?

  Pracodawcy bardzo często nie potrafią w sposób precyzyjny i prawidłowy podać uzasadnienia wypowiedzenia pracy pracownikowi. Wadliwe uzasadnienie może być poważnym argumentem do podważenia w sądzie pracy wypowiedzenia umowy o pracę.

  Data: 2014-02-19 00:00:00
 • Odpowiedzialność materialna pracownika

  Odpowiedzialność materialna pracownika

  Pracownik odpowiada za powierzone mu mienie, tylko jeśli szkoda jest wynikiem jego umyślanego działania. Nie odpowiada on natomiast za zaniedbania pracodawcy w wyniku których powstała szkoda. W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku pracowników,..

  Data: 2014-02-15 00:00:00
 • Rząd zasypuje dziurę w ZUS rękoma najbiedniejszych

  Rząd zasypuje dziurę w ZUS rękoma najbiedniejszych

  Zamiast pomagać zatrudnionym, oskładkowanie umów cywilnoprawnych odbije się na ich kieszeni, bo chodzi przede wszystkim o to, aby zapewnić większe wpływy do ZUS - ocenia najnowszy projekt rządowej ustawy Business Centre Club.

  Data: 2014-01-29 00:00:00
 • Udostępniłeś dane pracownika? Słono zapłacisz!

  Udostępniłeś dane pracownika? Słono zapłacisz!

  Pracodawca nie ma prawa udostępniać informacji o wysokości zarobków małżonkom pracownika oraz firmom windykacyjnym. Bez jego zgody nie wolno mu też wykorzystywać jego wizerunku, np. publikować zdjęć. Konsekwencje za naruszenie tych zasad mogą..

  Data: 2014-01-25 00:00:00
 • Będą kolejne zakazy dla pracodawców?

  Będą kolejne zakazy dla pracodawców?

  Zakaz handlu w niedzielę, rezygnacja z obowiązkowych badań lekarskich oraz karanie pracodawców, którzy będą stosowali wobec pracowników weksle, to tylko niektóre ze zmian w prawie pracy, które mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Wiadomo..

  Data: 2014-01-04 00:00:00