Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
 • Kiedy pracodawca może zmienić umowę?

  Kiedy pracodawca może zmienić umowę?

  Każde obniżenie wynagrodzenia, a także rezygnacja z jakiegoś składnika wynagrodzenia, wobec braku zgody pracownika, nakłada na pracodawcę obowiązek zastosowania wypowiedzenia zmieniającego. Za to, nie każda zmiana miejsca świadczenia..

  Data: 2013-12-19 00:00:00
 • Problemy z pracą w niedziele i święta

  Problemy z pracą w niedziele i święta

  Komu należy się dzień wolny za pracę w dzień świąteczny, jaki wymiar powinna mieć rekompensata i czy pracodawcy potrafią stosować odpowiednie przepisy w tym zakresie? – rozmowa z Katarzyną Gospodarowicz, radcą prawnym z Kancelarii Schampera,..

  Data: 2013-11-21 00:00:00
 • Dłuższy okres rozliczeniowy i dopłaty do wynagrodzeń tylko dla niektórych pracodawców

  Dłuższy okres rozliczeniowy i dopłaty do wynagrodzeń tylko dla niektórych pracodawców

  Tylko za zgodą organizacji pracowniczych, pracodawcy mogą wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy. Firmy, które znajdą się w tarapatach mogą też ubiegać się o dopłaty na ochronę zagrożonych likwidacją miejsc pracy. Warunkiem..

  Data: 2013-11-18 00:00:00
 • Pracodawcy zapłacą drakońskie kary za bezprawne przetwarzanie danych

  Pracodawcy zapłacą drakońskie kary za bezprawne przetwarzanie danych

  W Parlamencie Europejskim trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Zastąpi ono dotychczasową dyrektywę nr 95/46/ WE z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych..

  Data: 2013-10-26 00:00:00
 • Pracodawca i pracownik odpowiadają za swoje czyny tylko przez określony prawem czas

  Pracodawca i pracownik odpowiadają za swoje czyny tylko przez określony prawem czas

  Generalnie roszczenia pracowników w stosunku do pracodawcy, takie jak: sprostowanie wadliwego świadectwa pracy, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy czy odszkodowanie za zakaz konkurencji,..

  Data: 2013-09-09 00:00:00
 • Akty prawne - Kodeks pracy

  Akty prawne - Kodeks pracy

  Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1) Dział pierwszy - Przepisy ogólne Rozdział I - Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem..

  Data: 2013-09-06 00:00:00
 • Nadchodzi rewolucja w rozliczaniu czasu pracy

  Nadchodzi rewolucja w rozliczaniu czasu pracy

  Nowe przepisy dotyczące czasu pracy są oczywiście korzystne dla pracodawców, ale wprowadzają również wiele udogodnień dla pracowników, jak np. ruchomy czas pracy czy możliwość odpracowywania zwolnień od pracy. Dzięki tym zmianom pracodawcy..

  Data: 2013-07-31 00:00:00
 • Zarabiasz mniej niż koledzy? Wystąp o odszkodowanie!

  Zarabiasz mniej niż koledzy? Wystąp o odszkodowanie!

  Za podobną pracę i staż w zawodzie powinny być wypłacane identyczne wynagrodzenia – tyle stanowi prawo. Praktyka jest jednak taka, że pracodawcy różnicują często wynagrodzenia pracowników, ignorując literę prawa i jawnie ich dyskryminując...

  Data: 2013-07-02 00:00:00
 • Jak wygrać przed sądem sprawę o mobbing?

  Jak wygrać przed sądem sprawę o mobbing?

  Osobie, która zwalnia się z pracy z powodu nękania lub zastraszania, należy się odszkodowanie. Stosowane wobec niej szykany muszą mieć jednak uporczywy charakter.

  Data: 2013-06-09 00:00:00
 • Zaległe odpisy i wpłaty na fundusz socjalny ulegają przedawnieniu

  Zaległe odpisy i wpłaty na fundusz socjalny ulegają przedawnieniu

  W Sądzie Najwyższym zapadł bardzo ważny dla pracodawców wyrok, dotyczący przedawnienia roszczeń pracowniczych o wpłatę środków na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sąd uznał, że roszczenia te ulegają przedawnieniu, tak..

  Data: 2013-06-04 00:00:00
 • Kiedy sąd pracy przydziela pracownikowi adwokata z urzędu

  Kiedy sąd pracy przydziela pracownikowi adwokata z urzędu

  W trudnych, skomplikowanych sprawach, kiedy nie stać nas na opłacenie adwokata z wyboru, możemy skutecznie ubiegać się w sądzie pracy o ustanowienie adwokata z urzędu. W niektórych przypadkach może nas też reprezentować inspektor pracy.

  Data: 2013-05-22 00:00:00
 • Umowy śmieciowe zastąpią te dożywotnie?

  Umowy śmieciowe zastąpią te dożywotnie?

  Polscy pracodawcy są liderami w Europie, jeśli chodzi o ilość zawieranych umów o pracę na czas określony. Popularność tych umów wynika m.in. stąd, że rozwiązują się one same z nadejściem terminu, na jaki zostały zawarte. Pracodawca ma..

  Data: 2013-04-22 00:00:00
 • Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę

  Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę

  Przepisy prawa pracy dają pracodawcy kilka możliwości zakończenia stosunku pracy z podwładnym. Każdy ze sposobów różni się istotnie. Ważne jednak, aby podejmując decyzję o zakończeniu współpracy, nie tylko wybrać odpowiedni sposób, ale..

  Data: 2013-04-16 00:00:00
 • Kiedy słowo „nie” w pracy - może skończyć się dyscyplinarką

  Kiedy słowo „nie” w pracy - może skończyć się dyscyplinarką

  Nie musisz wykonywać wszystkiego, o co poprosi Cię pracodawca. Asertywność nie jest objawem buntu, ale formą szacunku do siebie i innych. Niestety, często bywa tak, że nasza odmowa przełożonym kończy się zwolnieniem dyscyplinarnym. Finał takich..

  Data: 2013-03-11 00:00:00
 • Rząd i pracodawcy spierają się ze związkowcami o zmiany przepisów o czasie pracy

  Rząd i pracodawcy spierają się ze związkowcami o zmiany przepisów o czasie pracy

  Rząd chce na trwałe wprowadzić do kodeksu pracy rozwiązania flexsecurity - uelastyczniające czas pracy, które były testowane w latach 2009-2011, w czasie obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej. Pracodawcy popierają proponowane zmiany. Natomiast..

  Data: 2013-01-07 00:00:00
 • Od mobbingu są sądy

  Od mobbingu są sądy

  Inspekcja pracy nie będzie miała w sprawach o znęcanie się nad pracownikami szczególnych uprawnień. Resort pracy nie zgadza się na to, i ocenia obowiązujące prawo za dostatecznie zabezpieczające interesy osób pokrzywdzonych. O mobbingu i ewentualnej..

  Data: 2013-01-02 00:00:00
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

  Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

  Pracownikowi przysługuje od pracodawcy roszczenie o udzielenie urlopu, którego może dochodzić przed sądem pracy, a pracodawca, który nie udziela pracownikowi urlopu - popełnia wykroczenie. Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych,..

  Data: 2012-12-24 00:00:00
 • Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński i ojcowski oraz zasiłek macierzyński

  Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński i ojcowski oraz zasiłek macierzyński

  Urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński to świadczenia, które przysługują pracownikowi w związku z rodzicielstwem. Nie każdy ma świadomość, że wbrew nazwie tych świadczeń, ich beneficjentem nie jest wyłącznie matka dziecka, ale -..

  Data: 2012-12-18 00:00:00
 • Teczka w kadrach to dokument ściśle poufny!

  Teczka w kadrach to dokument ściśle poufny!

  To nie jest opis predyspozycji, przyzwyczajeń, poglądów czy zachowań pracownika w relacjach z innymi osobami. Zebrane w teczkach osobowych dane mają służyć jego identyfikacji, ewidencji przebiegu zatrudnienia i wypełniania przez firmę obowiązków..

  Data: 2012-12-06 00:00:00
 • Jak będą chronieni od 2013 roku pracownicy w wieku przedemerytalnym

  Jak będą chronieni od 2013 roku pracownicy w wieku przedemerytalnym

  O tym, jak liczyć święta wypadające w soboty i dni wolne od pracy oraz o tym, czy po wejściu w życie nowej ustawy emerytalnej, pracowników przed emeryturą nadal będzie chronił 4-letni okres zakazujący ich zwolnień - rozmawiamy z byłym sędzią,..

  Data: 2012-12-06 00:00:00
 • Kiedy nowy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia oraz świadczeń chorobowych

  Kiedy nowy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia oraz świadczeń chorobowych

  Nabycie prawa do wynagrodzenia związane jest z wykonywaniem przez pracownika powierzonej mu pracy. Samo posiadanie umowy o pracę i niepodjęcie efektywnych czynności składających się na przypisane obowiązki służbowe, nie uprawnia do otrzymania..

  Data: 2012-12-03 00:00:00
 • O co nie wolno pytać kandydata podczas rozmowy o pracę

  O co nie wolno pytać kandydata podczas rozmowy o pracę

  Kiedy szukają pracy - nie chcą o sobie pisać sucho: nazywam się Jan Kowalski, kształciłem się, pracowałem tu i tu. Chcą się pokazać od najlepszych stron, powiedzieć więcej ponad to, o co pyta rekruter. Sypią danymi często wykraczającymi..

  Data: 2012-11-27 00:00:00
 • Za przedterminowe zerwanie umowy pracodawca może zapłacić odszkodowanie

  Za przedterminowe zerwanie umowy pracodawca może zapłacić odszkodowanie

  Umowa na czas określony może być rozwiązana wyłącznie na mocy porozumienia stron. Tylko w wyjątkowych przypadkach może ją wypowiedzieć przed upływem terminu pracodawca lub pracownik. Wyjątkami tymi są sytuacje, kiedy jedna ze stron łamie..

  Data: 2012-11-16 00:00:00
 • Zrekrutowanego pracownika też można związać z firmą

  Zrekrutowanego pracownika też można związać z firmą

  Jesteś pracodawcą i znalazłeś idealnego kandydata do pracy, a on niespodziewanie zrezygnował ze współpracy? Lub odwrotnie: jesteś pracownikiem, który zwolnił się z dotychczasowej pracy, by podjąć ją w innej firmie, a tam nagle zmienili zdanie..

  Data: 2012-11-16 00:00:00
 • Dłuższy urlop macierzyński - pierwszy krok w kierunku wyrównywania szans

  Dłuższy urlop macierzyński - pierwszy krok w kierunku wyrównywania szans

  Wydłużenie urlopów rodzicielskich jest podyktowane względami makroekonomicznymi - tłumaczy Jacek Rostowski, minister finansów. To konieczne uzupełnienie reformy emerytalnej. Efektem zachęty do rodzicielstwa ma być wyższa dzietność, która..

  Data: 2012-11-14 00:00:00
 • Nawet 30 tys. zł grzywny grozi pracodawcy za niewystawienie świadectwa pracy

  Nawet 30 tys. zł grzywny grozi pracodawcy za niewystawienie świadectwa pracy

  O tym, czy pracodawcy mogą uzależniać wydanie świadectwa pracy zwalnianemu pracownikowi od tego, czy wcześniej rozliczył się on z powierzonych mu rzeczy, co za takie postępowanie grozi firmie oraz czy w świadectwie należy wpisywać dni wolne..

  Data: 2012-11-07 00:00:00
 • 1 listopada zmniejszy wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom

  1 listopada zmniejszy wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom

  Pracodawcy nie mogą już manipulować czasem pracy. Bez względu na to, który dzień tygodnia wyznaczą jako wolny od pracy – i tak

  Data: 2012-10-30 00:00:00
 • Uelastycznienie czasu pracy: czy uda się pogodzić interesy pracodawców i pracowników?

  Uelastycznienie czasu pracy: czy uda się pogodzić interesy pracodawców i pracowników?

  Proponujemy, by przepisy kodeksu zawierały normy ogólnie obowiązujące, a partnerzy społeczni, mogli stosownie do swoich potrzeb, kształtować warunki pracy po uprzednim dojściu do porozumienia – informuje wiceminister pracy, Radosław Mleczko...

  Data: 2012-10-19 00:00:00
 • Dyscyplinarka dla pracodawcy?

  Dyscyplinarka dla pracodawcy?

  Pracownik może wypowiedzieć pracodawcy w trybie dyscyplinarnym umowę o pracę.  Powodem uzasadniającym takie wypowiedzenie są m.in. złe warunki pracy, notoryczne spóźnianie lub niewypłacanie wynagrodzeń, naruszenie godności osobistej..

  Data: 2012-10-17 00:00:00
 • Pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić za kradzież, malwersacje czy jazdę pod wpływem alkoholu

  Pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić za kradzież, malwersacje czy jazdę pod wpływem alkoholu

  Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia może stanowić nie tylko przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, ale także być powodem rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.Zgodnie z art. 52 par.1 kodeksu pracy,..

  Data: 2012-10-17 00:00:00